UNITY2023-01-03T14:42:19+08:00

“MEMACU KESEJAHTERAAN KOMUNITI”

“Memacu Kesejahteraan Komuniti”

Melalui inisiatif  ‘University for
Society@ Keluarga Malaysia atau UNiTY’
ini, setiap IPT boleh memilih komuniti
angkat di lokaliti tertentu dan
membangunkan mereka mengikut bidang
kepakaran atau tujahan masing-masing.

Garis Panduan UNITY
GARIS PANDUAN UNITY

Membangunkan komuniti melalui Program komuniti angkat di lokaliti tertentu sekitar IPT menggunakan konsep pemindahan ilmu yang bercirikan inovasi sosial mengikut bidang kepakaran atau tujahan university masing-masing

Memberikan khidmat saringan Kesihatan dan Promosi Kesihatan melalui
Perkhidmatan Klinik Bergerak HPU

Memberikan bantuan kepada pelajar B40 berkeperluan melalui bantuan peranti dan agihan sumbangan zakat

Membantu komuniti menerusi perkongsian kepakaran teknikal kejuruteraan, khidmat penyelidikan dan sains sosial dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan dan sosio ekonomi.

Borang Permohonan Projek UNiTY

muat turun

Borang Akuan Setuju Terima

muat turun

MARI BERSAMA KAMI

No one is useless in this world who lightens the burdens of another.”

Terima Kasih, Borang anda telah di hantar...
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Buletin

Kunjungan & Sumbangan

  1. Memenuhi keperluan asas untuk meringankan beban penerima bantuan.
  2. Sebagai salah satu metod sokongan sosial oleh kerajaan Malaysia.
  3. Sebagai bantuan sementara bagi membantu kadar kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.

Buletin

Kunjungan & Sumbangan

  1. Memenuhi keperluan asas untuk meringankan beban penerima bantuan.
  2. Sebagai salah satu metod sokongan sosial oleh kerajaan Malaysia.
  3. Sebagai bantuan sementara bagi membantu kadar kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.
Baca lagi BULETIN di sini

Mari Sertai KHIDMAT KOMUNITI UPNM

Selagi kemiskinan, ketidakadilan & ketidaksamaan berterusan, tiada seorang pun daripada kita boleh benar-benar berehat. Tidak perlu banyak untuk mengubah kehidupan, Hubungi hari ini dan mula membuat perubahan.

daftar disini
hubungi kami

KERJASAMA AGENSI LUAR