UNITY

IPT FOR SOCIETY @ KELUARGA MALAYSIA

Business Coaching

Latar Belakang

Selaras dengan tema amanat YBM KPT tahun 2022, iaitu “Memperhebat Strategi, Melonjak Kecemerlangan”, terdapat tujuh (7) strategi utama yang telah digariskan bagi tahun 2022. Salah satu fokus di bawah strategi utama ini adalah fokus kelima iaitu memacu kesejahteraan komuniti.

Setiap IPT boleh memilih komuniti angkat di lokaliti tertentu dan membangunkan mereka mengikut bidang kepakaran atau tujahan masing-masing.

Tiga gabungan nilai dan ciri Keluarga Malaysia yang terdiri keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran.

Program ini juga selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Pendidikan Tinggi (PT) 2015 – 2025 dalam lonjakan ketujuh iaitu Ekosistem Inovasi & ke-sepuluh iaitu Transformasi Penyampaian Pendidikan Tinggi

UNiTY yang akan dilaksanakan menyokong Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO). Seterusnya membantu mencapai status Malaysia negara maju dan berpendapatan tinggi

Melalui strategi yang kelima iaitu “Memacu Kesejahteraan Komuniti” pula, saya mengharapkan agar kita dapat menggunakan bidang kepakaran IPT kita untuk membangunkan masyarakat setempat berdasarkan kepada pendekatan inovasi sosial. Melalui inisiatif yang saya namakan program ‘University for Society @ Keluarga Malaysia atau UNiTY’ ini, setiap IPT boleh memilih komuniti angkat di lokaliti tertentu dan membangunkan mereka mengikut bidang kepakaran atau tujahan masing masing. Sebagai contoh Universiti Malaysia Kelantan (UMK), boleh menjalankan program pembangunan keusahawanan di komuniti terpilih di Kelantan dengan membimbing mereka sehingga berjaya dalam bidang keusahawanan tertentu.

Skop Program unity

Membangun Komuniti

Membangunkan komuniti melalui Program komuniti angkat di lokaliti tertentu sekitar IPT menggunakan konsep pemindahan ilmu yang bercirikan inovasi sosial mengikut bidang kepakaran atau tujahan university masing-masing

Saringan kesihatan

Memberikan khidmat saringan Kesihatan dan Promosi Kesihatan melalui Perkhidmatan Klinik Bergerak HPU

Bantuan Pelajar

Memberikan bantuan kepada pelajar B40 berkeperluan melalui bantuan peranti dan agihan sumbangan zakat

Kepakaran Teknikal

Membantu komuniti menerusi perkongsian kepakaran teknikal kejuruteraan, khidmat penyelidikan dan sains sosial dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan dan sosio ekonomi

Aktiviti terkini

Jom Sertai KHIDMAT KOMUNITI UPNM

Selagi kemiskinan, ketidakadilan & ketidaksamaan berterusan, tiada seorang pun daripada kita boleh benar-benar berehat. Tidak perlu banyak untuk mengubah kehidupan, Hubungi hari ini dan mula membuat perubahan.

daftar disini
hubungi kami

KERJASAMA AGENSI LUAR